Woongroep De Kreken III

Woongroep de Kreken 3

De Kreken III bestaat uit 6 bewoners met een verstandelijke beperking, die allemaal een eigen huis (patiobungalow) hebben.  Zij wonen daar zelfstandig en worden alleen begeleid op een aantal HDL-doelen (Huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen), zoals;

  • Hoe run ik een huishouden?
  • Hoe kook ik?
  • Hoe ga ik met mijn geld om?
  • Hoe doe ik boodschappen?
  • Hoe ontspan ik mij?
  • Hoe onderhoud ik sociale contacten?

Anders als bij ADL-doelen vindt hier geen  of nauwelijks (controle) persoonlijke verzorging plaats en is de begeleiding minder veelvuldig.

De begeleiding is er op gericht om hen zo zelfstandig mogelijk te laten wonen en leven en slechts aansturing nodig is op de verrichten, die zij nog niet of minder beheersen. Dagelijks is er vanaf 15:00 uur een begeleider voor hen ter beschikking op wie zij een beroep kunnen doen. Uiteraard houdt de begeleider ook strak in de gaten of zij, ondanks dat zij geen hulp vragen, niet vastlopen in hun verrichtingen.