De financiering van het verblijf in een van de woonvoorzieningen

Hoe wordt de financiering geregeld?

Onze bewoners betalen voor het wonen, het dagelijkse leven, de ondersteuning en verzorging die zij nodig hebben.
Uitgangspunt hierbij is dat iedere bewoner via eigen uitkering (WAJONG of WAO) en via het Persoonsgebonden Budget (PGB) voldoende financiering heeft om de kosten te betalen.

De kosten voor huur, service en maaltijden

Elke maand ontvangt de ouder/vertegenwoordiger een rekening, waarop alle kosten voor huur en service. Deze kosten mogen NIET vanuit het PGB worden
betaald, maar uit het inkomen van de cliënt zelf. U kunt hierbij voor 2021 denken aan de volgende bedragen:

Tussen 18 en 21 jaar:
Huur voor de zit/slaapkamer: €182,50 per maand
Service- en waskosten en inboedelverzekering tot €5.000: €66,25 per maand

Boven de 21 jaar:
Huur voor de zit/slaapkamer: €365,- per maand
Service- en waskosten en inboedelverzekering tot €5.000: €132,50 per maand

De maaltijden worden op basis van volpension verstrekt. Hier worden geen extra kosten aan de cliënten voor in rekening gebracht.

Jaarlijks (peildatum: 1 januari) vindt er een indexering plaats en worden deze prijzen in overleg met de Ouderraad eventueel aangepast.

De kosten voor de begeleiding en verzorging

Uitgangspunt bij het vaststellen van de hoeveelheid begeleiding en ondersteuning van elke bewoner is de recente zorgtoewijzing die via de Indicatiecommissie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is afgegeven. Vervolgens wordt het besteedbare budget toegewezen. Als ouder/vertegenwoordiger heeft men de mogelijkheid om dit PGB via Woonboerderij Westenrijck te besteden. Het is wel noodzakelijk dat voor het wonen een indicatie op grond van een Zorgzwaartepakket (ZZP) wordt afgegeven.

Voor logeren minimaal 1 etmaal tijdelijk verblijf en voor de overige zorg moet men voor begeleiding (groep en/of individueel) zijn geïndiceerd.

De budgethoudersvereniging Per saldo geeft informatie, advies en ondersteuning aan individuele budgethouders en treedt op als collectieve belangenbehartiger. Voor hulp bij het aanvragen en overige begeleiding kunt u terecht bij stichting MEE
Wij als zorgondernemers kunnen u helpen bij het leggen van deze contacten en het aanvragen van het PGB.

Welke kosten betaalt u altijd zelf?

Als zorgondernemers zorgen wij voor de inrichting en aankleding van de algemene ruimtes (m.u.v.ambulant wonen).
Het inrichten en aankleden van de eigen kamer komt voor rekening van de bewoner of ouder/vertegenwoordiger. Verder is de bewoner zelf verantwoordelijk voor:

• Het betalen van de ziektenkostenverzekering
• Het verzekeren van de eigen inboedel(indien de waarde van de inboedel boven €5.000 is) en het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering
• Privé-uitgaven zoals kleding, persoonlijke verzorging, vakantie, uitstapjes, enz.

  • Het betalen van de ziekenfondspremie
  • Het verzekeren van de eigen inboedel
  • het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering
  • Privé-uitgaven zoals kleding, persoonlijke verzorging, vakantie, uitstapjes, enz.

Wat zijn de voordelen van de PGB-financiering?

Het grote voordeel van de PGB-financiering is dat u een grote stem heeft bij het verdelen van de gelden die u van de overheid ontvangt. Zo kunt u zelf besluiten om uw zoon/dochter of familielid in een van onze woonvoorzieningen te laten wonen. Het budget dat u te besteden heeft, wordt alleen aangewend voor uw zoon/dochter of familielid. U weet dus precies hoe het budget wordt gebruikt en dat het ook op de juiste wijze wordt besteed. U heeft dus veel invloed op de besteding van dit budget.
Wilt u extra zaken regelen, dan is ook dat geen enkel probleem: per maand krijgt u een overzicht van de kosten aan extra ondersteuning die u zelf betaalt.

De PGB-financiering is een subsidie, geen uitkering

In de praktijk komt het erop neer dat de afgegeven indicatie voor ondersteuning voor onbeperkte tijd is, tenzij de zorgvraag van de cliënt verandert. Door Westenrijck wordt het totale bedrag van het PGB (inclusief vrij besteedbaar bedrag) gebuikt voor de zorg van de cliënt en maandelijks per factuur in rekening gebracht.

Het PGB wordt aangepast aan de vraag

Wanneer blijkt dat de vraag naar ondersteuning afwijkt van de gestelde indicatie en dus ook afwijkt van het ter beschikking gestelde budget, dan vindt een nieuwe indicatie plaats. Blijkt dat de vraag naar extra ondersteuning wordt toegewezen, dan wordt het PGB-budget verhoogd.

Blijkt dat de vraag naar ondersteuning vermindert, dan wordt ook het PBG-budget verminderd. In dit laatste geval zal de bewoner of ouder/vertegenwoordiger de keuze moeten maken om ofwel met minder ondersteuning genoegen te nemen ofwel een eigen financiële bijdrage aan de zorgondernemers te betalen om de ondersteuning op het gewenste peil te houden.