Tel ik niet meer mee omdat ik een handicap heb?

Een vraag die iedereen met een handicap zichzelf te vaak moet afvragen. Wij geloven dat iedereen meetelt, juist met een beperking.
Wij streven er naar om iedereen die bij ons woont, of op andere manier zorg afneemt, een volwaardige positie binnen de hedendaagse samenleving aan te bieden. Gelet op de mogelijkheden maken wij ons hard voor de realisatie van dit doel, dit staat ook centraal in onze missie en visie.

Wij streven voor onze bewoners naar een kwaliteit van leven die zij zelf voor ogen hebben en geven hen de ruimte om zichzelf te zijn, te leren en zelf fouten te ervaren. Dit alles om onze cliënten zo zelfstandig en weerbaar mogelijk te maken. Wij luisteren naar en herkennen de zorgvraag van onze cliënten en indien deze veranderd, veranderen wij met de zorgvraag mee. Wij proberen de vraag samen met hem uit te werken zonder we het voor hem invullen, zodoende komt er een heldere zorgvraag boven tafel die wij, indien nodig, met ouders/verzorgers kunnen doorspreken.