De zorg is persoonlijk en professioneel

Als zelfstandig zorgondernemers zijn wij praktisch altijd aanwezig en aanspreekbaar.

Wij hebben er toentertijd bewust voor gekozen om samen met ons gezin, bestaande uit:
Danique en Jordy in een dienstwoning bij de woonboerderij te gaan wonen.
Toch is er voldoende privacy en rust om een verantwoord privéleven op te bouwen. Het grote voordeel voor de bewoners en u als familie is dat wij van alles op de hoogte zijn en snel kunnen handelen als de situatie daar om vraagt. Voor onze nieuwe woonvoorzieningen zijn we van hetzelfde concept uitgegaan. Hier wonen eveneens een oudergezin bij en wordt door zorg volgens dezelfde visie gewaarborgd.

Natuurlijk hebben wij ook medewerkers in dienst.

Om onze bewoners de aandacht en begeleiding te geven waar ze recht op hebben, is er een klein en ingespeeld team van medewerkers per lokatie. Het is onze uitdaging om met deze teams een sfeer te bouwen, waar elke bewoner of logé cq cliënt in de dagbesteding zich veilig en op z’n gemak voelt. Om dit op de langere termijn vol te houden, hebben wij als zorgondernemers ook een eigen privé-leven.
Wanneer de situatie erom vraagt, worden extra specialisten ingeschakeld. U kunt hierbij denken aan orthopedagogen, fysiotherapeuten en ergotherapeuten. Verder maken wij zoveel mogelijk gebruik van het reguliere aanbod van huisarts, specialist en regionale ziekenhuis.
Westenrijck voldoet aan alle eisen van zowel brandveiligheid en deskundigheid. Hiervoor hebben we een risico-inventarisatie uit laten voeren en hebben alle medewerkers de Bedrijfshulpverlening certificaat behaald. Ook diverse aanvullende cursussen zoals een workshop Epilepsie, en de basiscursus Autisme hebben de meeste van onze medewerkers gevolgd.

De zorg die wij bieden gaat uit van de mogelijkheden van elke cliënt.

Met onze kleine teams willen wij het beste uit onze cliënten halen. Het zorgplan dat wij als zorgondernemers samen met elke cliënt en ouder/vertegenwoordiger opstellen, vormt de basis om alle mogelijkheden op het gebied van wonen, recreatie & ontspanning, dagbesteding en zorg in kaart te brengen. We kijken hierbij vooral naar hun mogelijkheden en niet naar hun onmogelijkheden. Verder luisteren we naar de adviezen en op of aanmerkingen van hun vertegenwoordigers.

Elk kwartaal wordt dit plan met de bewoner en ouder/vertegenwoordiger (voor de overige cliënten 1 x per jaar)besproken en daar waar nodig of wenselijk wordt het plan aangepast. Zowel wij als zorgondernemers, de bewoner en u als ouder/vertegenwoordiger ondertekenen deze kwartaalplannen.

De mogelijkheden van scholing, dagbesteding en werk.

Als zorgondernemers zorgen wij ervoor dat ook scholing, dagbesteding en werk zo veel mogelijk via het sociale netwerk van ons als ondernemers en van u als ouder/vertegenwoordiger wordt ingevuld. Vooral wat dagbesteding betreft zien wij het als een uitdaging om tot een gevarieerd en ook interessant aanbod van dagbesteding te komen.

Een profiel van de cliënten die wij zorg aan kunnen bieden.

Helaas is niet voor iedereen met een verstandelijke beperking en/of stoornis in het autistisch spectrum de zorg, die wij kunnen leveren, geschikt. Om deze reden is er door ons een cliëntenprofiel gemaakt, waarbij voor iedere vorm van zorg een profielschets is gemaakt.

Onze bewoners voelen zich echt thuis.

Als zorgondernemers cq gastouders benaderen wij de gezinssituatie zoveel mogelijk. Natuurlijk zijn wij geen echt gezin. Toch wordt zoveel mogelijk de gezinssituatie benaderd. Vanzelfsprekend is er voor iedereen ruimte om zich terug te trekken op de eigen zit/slaapkamer. Eigenlijk zoals het in elk gewoon gezin gebeurt: soms zit je met z’n allen in de grote woonkamer en soms zit je alleen of met familie of een kennis op de eigen kamer.