Beste lezer,

Wij kunnen ons voorstellen dat u de afgelopen periode overspoeld bent met informatie en u daardoor het overzicht bent verloren.

Hierop hebben wij besloten om deze pagina te creëren welke u kunt gebruiken als naslagwerk.

U vindt hier een tijdlijn van de door ons genomen acties en onderaan de pagina een archief van e-mailberichten welke door Jos zijn verstuurd aan zowel ouders en/of collega’s, alsmede een verzameling van documenten.

Op dit moment gelden geen specifieke maatregelen m.u.v. de algemene richtlijnen van het R.I.V.M.

 • 08 maart 2020

  Inwerkingtreding van Protocol Coronavirus

 • 13 maart 2020

  Eerste pakket aan maatregelen genomen

  Alle activiteiten, die niet strikt noodzakelijk zijn, worden opgeschort;

  Vrijwilligersactiviteiten worden tot nader order opgeschort;

  Stageactiviteiten worden tot nader order opgeschort.

  13 maart 2020

 • 16 maart 2020

  Oprichting CCT (Corona Crisis Team)

  Hierin nemen plaats:

  Jos Voermans, directeur Westenrijck;

  Hanny Voermans, directrice Westenrijck;

  Marjolein Erwich, zorgmanager a.i. Westenrijck;

  Jordy Voermans, Kwaliteitsmanager en facilitair beheerder Westenrijck.

 • 16 maart 2018

  Tweede pakket aan maatregelen genomen

  Cliënten, die verkoudheidsklachten vertonen blijven op de woning. Zij gaan dus niet naar de dagbesteding en in overleg met ouders blijven ze of op de woning of gaan naar hun ouders toe;

  Cliënten, die gedurende hun thuisweekend ziek worden, komen niet terug naar de woning. Tenzij duidelijk dat er geen sprake is van enige verdachtmaking richting dit virus;

  Dagbesteding worden voor alle publiek, met uitzondering van personeel, gesloten;

  Woningen graag zo min mogelijk bezoek van ouders, tenzij strikt noodzakelijk;

  Externe cliënten komen voorlopig niet naar de dagbesteding;

  Stagiaires kunnen stage blijven lopen, mits zij buiten hun opleiding geen bijbaantjes hebben;

  Alle niet noodzakelijke bewegingen buiten de dagbesteding en woning om, zijn gestopt;

  Boodschappen moeten gedaan worden, maar indien dit niet mogelijk is omdat er met teveel cliënten aanwezig zijn, kan er een beroep gedaan worden op het ondersteuning vanuit kantoor. Dan verzorgen wij voor die dag en de dagen erna zoveel mogelijk de noodzakelijke boodschappen. Dat is beter dan met een groep cliënten op stap gaan;

  Personeel dat lichamelijke klachten heeft i.c.m. koorts blijven thuis;

  Er wordt in ieder geval tot en met 6 april geen verlof meer verleend. Bestaande verlofaanvragen blijven bestaan, tenzij de begeleider afziet van zijn of haar verlof. Dit verlof kan in overleg op een later tijdstip worden opgenomen tot en met maart 2021;

  Personeel krijgt de eventuele extra buiten hun rooster om gemaakte uren tijdens deze maatregelen uitbetaald als overwerk. Deze extra uren worden door teamleiders gemeld aan het crisisteam;

  Met de cliënten, die bij Voorne-Putten Werkt hun werkzaamheden zijn we in contact om hen ook thuis te houden. Vooralsnog hebben zij het standpunt ingenomen dat zij een contract hebben met diverse organisaties, waardoor afwezig zijn ongeoorloofd zou zijn. We gaan morgen verder in contact om hen toch op andere gedachten te brengen;

  16 maart 2018

 • 18 maart 2020

  Uitbreiding van CCT

  Per 18 maart 2020 is Milko Spruit toegetreden tot het CCT, hij neemt plaats vanuit zijn functie in de ouderraad.

 • 18 maart 2020

  Derde pakket aan maatregelen

  Bezoek door een ieder, die niet woont of werkt op Westenrijck niet meer mogelijk;

  Westenrijck wordt geïsoleerd van de buitenwereld, alleen intern verkeer voor bewoners is nog toegestaan.

  18 maart 2020

 • 20 maart 2020

  Vierde pakket aan maatregelen

  Niemand van de bewoners gaat meer naar een thuisweekend. Indien u besluit dat u uw zoon/dochter toch thuis wilt hebben, dan is dat uiteraard mogelijk. Maar dat betekent dat uw zoon/dochter tot aan het eind van deze maatregel bij u thuis is. Hij/zij kan tussentijds niet meer terug naar de woning en/of dagbesteding.

 • SAMENVATTING

  SAMENVATTING

 • 31-03-2020

  Verlenging van maatregelen

  Vanuit de overheid is besloten dat de maatregelen worden verlengd tot ten minste 28 april 2020.

  Men dient er rekening mee te houden dat er na 28 april 2020 ook nog steeds beperkende maatregelen van kracht zullen zijn, zodra dit bekend is zal het CCT besluiten welke invulling Westenrijck daar aan dient te geven.

 • 10-04-2020

  Testen van medewerkers

  Vanuit de overheid is besloten dat zorgmedewerkers buiten ziekenhuizen eerder in aanmerking komen voor testen.

  10-04-2020

 • 21-04-2020

  Verlenging van maatregelen

  Vanuit de overheid is besloten dat de huidige maatregelen actief blijven tot en met in ieder geval 20 mei 2020.

 • 02-05-2020

  Openen van een bezoekersruimte

  Voor onze bewoners en familie hebben we een ruimte ingericht om bij elkaar op visite komen zonder risico van besmetting. Ondanks dat wij hopen dat deze ruimte zo spoedig mogelijk overbodig is, hopen wij dat wij hiermee kunnen bijdragen aan de behoefte van ouder en kind.

  Indien u een afspraak wilt maken kunt u uw voorkeur mailen naar cct@westenrijck.nl

  02-05-2020

 • 25-05-2020

  Versoepeling van maatregelen

  Vanaf 25 mei is op afspraak met de woning, waar de bewoner woont, weer bezoek mogelijk. Hiervoor geldt:

  – Alleen ouders (bij bewoners met gescheiden ouders maximaal 2 (stief) ouders behorende tot hetzelfde huishouden);
  – Maximaal 2 bezoekers op de woning;|
  – Maximale bezoektijd 60 minuten;
  – Vooraf met de woning van de bewoner een telefonische afspraak maken;
  – Verplichte triage (dus voor aanvang van het bezoek wordt u gevraagd of u corona gerelateerde sympromen heeft of te wel gezondheidscheck);
  – Bij binnenkomst verplicht gebruik maken van de desinfecterende gel bij ingang van de woning.

  Verder geldt nog steeds de bekende 1,50 meter afstand van het bezoek tot alle in de woning aanwezige personen.

  Voor alle overige onder pakket genoemde relaties van de bewoner blijft de mogelijkheid bestaan tot een afspraak te maken in de bezoekersruimte aan de Kerkweg 25a/b in Zuidland. Een afspraak kunt u hiervoor nog steeds maken via cct@westenrijck.nl.

  Vanaf 25 mei is het ook mogelijk dat bewoners, die nu thuis zijn, weer terug kunnen keren naar hun woning onder de volgende voorwaarden:

  – Niemand behorende tot huishouden van de bewoner “corona gerelateerde klachten” heeft;
  – Vooraf afspreken met de woning wanneer en hoe laat iemand terugkomt;
  – Verplichte triage van de bewoner;
  – Bij aankomst wordt bij de bewoner koorts gemeten;
  – Bewoner wordt door maximaal 1 van de ouders gebracht;
  – Eenmaal terug op de woning vallen de bewoners onder de bezoekregeling zoals hierboven   benoemd, hetgeen wel inhoudt dat tot 1 juli er geen thuisweekend zal plaatsvinden.

  Vanaf 25 mei is er ook de mogelijkheid dat de ambulante bewoners van Kreken 3 en Oranje, die ervoor gekozen hebben om af te zien van fysieke begeleiding, weer begeleiding kunnen krijgen op de wijze als voor de aanvang van de maatregelen. Dit houdt echter wel in dat ook zij zich nog steeds aan de inmiddels bekende hygiënemaatregelen moeten houden en de 1,50 afstand tot anderen (dus ook familie) moeten behouden. Alvorens de begeleiding wordt opgestart vindt er een triage en koortsmeting plaats.

 • 01-07-2020

  Versoepeling van maatregelen

  Einde van alle beperkende maatregelen opgelegd vanuit het CCT van Westenrijck.

  01-07-2020

 • 21-09-2020

  Prioriteitspositie PCR test

  Vanaf maandag 21 september kan er in bepaalde gevallen door zorgmedewerkers voorrang verkregen worden op een PCR-test via 0800-8101.

  In dit geval krijg je uiterlijk binnen 24 uur na afspraak de uitslag.

 • 23-09-2020

  Eerste besmetting binnen Westenrijck

  Vandaag, woensdag 23 september 2020, hebben wij de melding gekregen dat een begeleidster van ’t Wij-landt positief getest is op Corona.

  Ik kan u gelijk vertellen dat de kans dat deze begeleidster iemand binnen Westenrijck besmet heeft niet aanwezig is.
  Haar laatste dienst is geweest op vrijdag 11 september. In het weekend dat hierop volgde is zij door een familielid besmet. Haar familielid is in dat weekend ziek geworden en gelijk de volgende dag positief getest.

  Deze begeleidster heeft dit direct op zondag telefonisch bij ons gemeld, waarna wij haar direct preventief op ziek hebben gezet in afwachting van mogelijke symptomen. In de week die hierop volgde heeft zij ook enige klachten gekregen en hebben wij haar afgelopen maandag met voorrang laten testen bij de GGD. Echter de uitslag is vandaag pas binnengekomen.

  23-09-2020

 • 01-10-2020

  Tweede besmetting binnen Westenrijck

  Gisteren is bekend geworden dat een collega van kantoor positief getest is op Corona. De laatste werkdag was op dinsdag 22 september. Donderdagavond 24 september zijn de klachten begonnen. Met de collega gaat het gelukkig goed. Er zijn slechts milde klachten en de collega is herstellende.

  Uit het beleid van de RIVM is op te maken dat de kans heel klein is dat iemand zonder symptomen een ander besmet. Maar omdat er toch een aantal mensen dinsdag 22 september op kantoor hebben gewerkt, blijven Deze collega’s puur uit voorzorg thuis. Deze quarantaine duurt tot en met vrijdag 9 oktober. Dat is de 10e dag na laatste contact. Niemand van hen heeft tot nu toe enige klacht, dus gaan we er vanuit dat zij in ieder geval niet besmet zijn.

  Wel blijkt maar weer, nu we tot nu toe 2 positief geteste collega’s hebben (gehad), dat je uiterst zorgvuldig moet blijven omgaan met alle maatregelen van de overheid.

  Om deze reden en naar aanleiding van de genomen maatregelen door de overheid heeft de CCT vandaag een langdurig overleg gehad om te bespreken welke verplichte en dringend adviserende maatregelen Westenrijck gaat invoeren, om zodoende te trachten de kans op besmetting van bewoners, externe cliënten en collega’s te voorkomen als ook om hiermee zo lang mogelijk te voorkomen dat een mogelijke nieuwe lock-down nodig is.

 • 02-10-2020

  Verscherping van maatregelen

  • Een ieder, wie geen directe zorg verleent (waaronder bezoekers, facilitaire medewerkers, schoonmakers) hebben enkel toegang tot de lokaties met gebruikmaking van een mondkapje. De enige uitzondering is om geen mondkapje te dragen is indien er geen begeleiders en/of bewoners/cliënten aanwezig zijn;
  • De chauffeurs dragen tijdens het vervoer een mondkapje;
  • Externe cliënten dragen tijdens het vervoer een mondkapje;
  • Niet noodzakelijke werkzaamheden door facilitaire medewerkers/schoonmakers en externe bedrijven inplannen op momenten dat er geen begeleiders en bewoners/cliënten in het gebouw aanwezig zijn. Dit geldt dus niet voor werkzaamheden in de buitenlucht;
  • Op kantoor zijn maximaal 3 personen tegelijk aanwezig;
  • Op kantoor komt de afhaalbalie weer terug;
  • Teamvergaderingen vinden alleen plaats op de woning, indien de 1,50 meter gehandhaafd kan worden. Indien niet mogelijk wordt gebruik gemaakt van de vergaderruimte op de nieuwe DAC;
  • Bovenstaande geldt uiteraard ook voor alle cursussen;
  • Voor bezoekers van de dagbestedinglokaties geldt een mondkapjesplicht. Indien geen mondkapje worden bezoekers niet binnengelaten. Voor de lokatie Slands Bolletje en Ouden Heijn wordt door facilitair een afhaalbalie gecreeerd in geval een bezoeker geen mondkapje heeft;
  • Bezoek op de woning of ophalen cq terugbrengen van een bewoner mbt een thuisweekend blijft nog steeds mogelijk. Echter van te voren een tijdsafspraak maken, zodat er maximaal 2 bezoekers tegelijk op de woning zijn. Zoals eerder aangegeven moeten zij wel een mondkapje dragen, tenzij het bezoek samen met de bewoner op zijn/haar slaapkamer gaat zitten. In de slaapkamer hoeft dan geen mondkapje gedragen te worden
  • Conform het beleid van de overheid zal op iedere plek, waar dringend geadviseerd wordt een mondkapje te dragen, door medewerkers van Westenrijck en bewoners/cliënten een mondkapje gedragen worden. Indien het niet strikt noodzakelijk is om bewoners/cliënten mee te nemen, dan gaat alleen de medewerker. Dit geldt dus ook voor winkels, waaronder supermarkten.
  • Gebruik van de gel-dispenser, die iedere ingang van een lokatie aanwezig is, is verplicht. Dit geldt voor iedereen (begeleiders, bewoners/cliënten en bezoekers);
  • De CCT zal er zorg voor dragen dat iedere medewerker een aantal wasbare mondkapjes krijgt met een instructie hoe hier mee om gegaan dient te worden;
  • Activiteiten en uitstapjes kunnen nog steeds onder 2 voorwaarden:
  • 1. Social distancing (1,50 meter afstand van derden) en mondkapjes in publieke binnenruimtes.
  • 2. Vooraf toestemming van de CCT, m.u.v sportactiviteiten Zumba, paardrijden, zwemmen en bowlen. Deze kunnen plaatsvinden, omdat de lokaties waar het dit betreft reeds “corona-proof” zijn;
  • Voor de bewoners van woongroep Oranje, Kreken 3/4 geldt dat zij zich vrij mogen blijven bewegen, maar dat voor hen eveneens de mondkapjesplicht geldt in publieke binnenruimtes en dat zij maximaal 2 bezoekers tegelijk mogen ontvangen. De CCT stelt per bewoner een wasbaar mondkapje ter beschikking aan deze bewoners via de begeleiding. Zodoende kunnen zij zelf de boodschappen voor henzelf blijven doen. De begeleiders van deze genoemde bewoners zullen bij binnenkomst in alle gevallen een mondkapje opdoen.

  02-10-2020

 • 14-10-2020

  Advies vanuit Ouderraad

  Ouderraad is bijeen gekomen om het corona-beleid tot nu toe te evalueren en ons te adviseren over het beleid in de toekomst.

  Dit advies en onze reactie kunt u vinden in de verzameling mailberichten, datum 14-10-2020.

 • 06-11-2020

  Derde besmetting binnen Westenrijck

  Helaas hebben wij met een derde besmetting binnen Westenrijck te maken gehad.

  Waarbij de eerste twee nog met een sisser afliepen, heeft deze meer impact gehad voor één specifieke woongroep.

  Deze woongroep diende gedurende een week in quarantaine te gaan, dit hebben zij super goed gedaan en gelukkig bleek dat zij geen besmettingen te hebben opgelopen.

  06-11-2020

 • 10-12-2020

  Inventarisatie ter voorbereiding op COVID-19 vaccin

  Westenrijck heeft ter voorbereiding op de vaccinatiecampagne vanuit de overheid preventief geïnventariseerd welke collega’s en bewoners deel willen nemen aan de vaccinatie campagne. Mocht het nodig zijn dat wij als werkgever zijnde personeel dienen aan te melden, kunnen we dit direct doen.

 • 16-12-2020

  Verscherping van maatregelen

  1. Het ophalen en thuisbrengen van bewoners zal zijn door middel van de zogenaamde “Kiss and Ride”. Wij verzoeken u met de begeleiders op de woning van uw zoon/dochter een tijdsafspraak te maken op welk moment u uw zoon/dochter komt halen en/of komt thuisbrengen. Om er voor te zorgen dat er maar 1 ouder tegelijk op de woning is, zal voor het halen en/of brengen een tijdsblok van 15 minuten per bewoner worden gehanteerd. U wordt wel verzocht een mondkapje op de woning te dragen.
  2. Vanaf woensdag 16 december zullen er geen vrijwilligers meer op de lokaties zijn. Dit geldt niet voor de hulp bij dierenverzorging in het weekend. Dit vindt in de buitenlucht plaats;
  3. Stagiaires kunnen hun stage vooralsnog op hun lokatie blijven volgen;
  4. Alle activiteiten buiten Westenrijck worden stopgezet. Dit betreft dus ook het paardrijden, zwemmen, zumba en bowlen. De dagbesteding op externe lokaties gaat vooralsnog gewoon door;
  5. Slands Bolletje gaat voor publiek dicht;
  6. Ouden Heijn gaat voor publiek dicht, maar blijft wel open voor afhalen van boodschappen en postpakketten. Net zoals in de eerste golf wordt de hal van de lokatie het afhaalpunt;
  7. Alle geplande cursussen, zoals bijvoorbeeld de BHV, worden afgelast en verplaatst;
  8. Teamvergaderingen worden afgelast en verplaatst;
  9. Maximaal 1 bezoeker tegelijk op kantoor en een mondkapje is voor de bezoeker verplicht.

  16-12-2020

Hieronder vindt u het archief aan e-mailberichten welke wij hebben verstuurd.

Heeft u naar aanleiding van de informatie op deze pagina nog vragen?

Neem gerust contact met ons op.