Beste lezer,

Wij kunnen ons voorstellen dat u de afgelopen periode overspoeld bent met informatie en u daardoor het overzicht bent verloren.

Hierop hebben wij besloten om deze pagina te creëren welke u kunt gebruiken als naslagwerk.

U vindt hier een tijdlijn van de door ons genomen acties en onderaan de pagina een archief van e-mailberichten welke door Jos zijn verstuurd aan zowel ouders en/of collega’s, alsmede een verzameling van documenten.

Op dit moment gelden geen specifieke maatregelen m.u.v. de algemene richtlijnen van het R.I.V.M.

 • 08 maart 2020

  Inwerkingtreding van Protocol Coronavirus

 • 13 maart 2020

  Eerste pakket aan maatregelen genomen

  Alle activiteiten, die niet strikt noodzakelijk zijn, worden opgeschort;

  Vrijwilligersactiviteiten worden tot nader order opgeschort;

  Stageactiviteiten worden tot nader order opgeschort.

  13 maart 2020

 • 16 maart 2020

  Oprichting CCT (Corona Crisis Team)

  Hierin nemen plaats:

  Jos Voermans, directeur Westenrijck;

  Hanny Voermans, directrice Westenrijck;

  Marjolein Erwich, zorgmanager a.i. Westenrijck;

  Jordy Voermans, Kwaliteitsmanager en facilitair beheerder Westenrijck.

 • 16 maart 2018

  Tweede pakket aan maatregelen genomen

  Cliënten, die verkoudheidsklachten vertonen blijven op de woning. Zij gaan dus niet naar de dagbesteding en in overleg met ouders blijven ze of op de woning of gaan naar hun ouders toe;

  Cliënten, die gedurende hun thuisweekend ziek worden, komen niet terug naar de woning. Tenzij duidelijk dat er geen sprake is van enige verdachtmaking richting dit virus;

  Dagbesteding worden voor alle publiek, met uitzondering van personeel, gesloten;

  Woningen graag zo min mogelijk bezoek van ouders, tenzij strikt noodzakelijk;

  Externe cliënten komen voorlopig niet naar de dagbesteding;

  Stagiaires kunnen stage blijven lopen, mits zij buiten hun opleiding geen bijbaantjes hebben;

  Alle niet noodzakelijke bewegingen buiten de dagbesteding en woning om, zijn gestopt;

  Boodschappen moeten gedaan worden, maar indien dit niet mogelijk is omdat er met teveel cliënten aanwezig zijn, kan er een beroep gedaan worden op het ondersteuning vanuit kantoor. Dan verzorgen wij voor die dag en de dagen erna zoveel mogelijk de noodzakelijke boodschappen. Dat is beter dan met een groep cliënten op stap gaan;

  Personeel dat lichamelijke klachten heeft i.c.m. koorts blijven thuis;

  Er wordt in ieder geval tot en met 6 april geen verlof meer verleend. Bestaande verlofaanvragen blijven bestaan, tenzij de begeleider afziet van zijn of haar verlof. Dit verlof kan in overleg op een later tijdstip worden opgenomen tot en met maart 2021;

  Personeel krijgt de eventuele extra buiten hun rooster om gemaakte uren tijdens deze maatregelen uitbetaald als overwerk. Deze extra uren worden door teamleiders gemeld aan het crisisteam;

  Met de cliënten, die bij Voorne-Putten Werkt hun werkzaamheden zijn we in contact om hen ook thuis te houden. Vooralsnog hebben zij het standpunt ingenomen dat zij een contract hebben met diverse organisaties, waardoor afwezig zijn ongeoorloofd zou zijn. We gaan morgen verder in contact om hen toch op andere gedachten te brengen;

  16 maart 2018

 • 18 maart 2020

  Uitbreiding van CCT

  Per 18 maart 2020 is Milko Spruit toegetreden tot het CCT, hij neemt plaats vanuit zijn functie in de ouderraad.

 • 18 maart 2020

  Derde pakket aan maatregelen

  Bezoek door een ieder, die niet woont of werkt op Westenrijck niet meer mogelijk;

  Westenrijck wordt geïsoleerd van de buitenwereld, alleen intern verkeer voor bewoners is nog toegestaan.

  18 maart 2020

 • 20 maart 2020

  Vierde pakket aan maatregelen

  Niemand van de bewoners gaat meer naar een thuisweekend. Indien u besluit dat u uw zoon/dochter toch thuis wilt hebben, dan is dat uiteraard mogelijk. Maar dat betekent dat uw zoon/dochter tot aan het eind van deze maatregel bij u thuis is. Hij/zij kan tussentijds niet meer terug naar de woning en/of dagbesteding.

 • SAMENVATTING

  SAMENVATTING

 • 31-03-2020

  Verlenging van maatregelen

  Vanuit de overheid is besloten dat de maatregelen worden verlengd tot ten minste 28 april 2020.

  Men dient er rekening mee te houden dat er na 28 april 2020 ook nog steeds beperkende maatregelen van kracht zullen zijn, zodra dit bekend is zal het CCT besluiten welke invulling Westenrijck daar aan dient te geven.

 • 10-04-2020

  Testen van medewerkers

  Vanuit de overheid is besloten dat zorgmedewerkers buiten ziekenhuizen eerder in aanmerking komen voor testen.

  10-04-2020

 • 21-04-2020

  Verlenging van maatregelen

  Vanuit de overheid is besloten dat de huidige maatregelen actief blijven tot en met in ieder geval 20 mei 2020.

 • 02-05-2020

  Openen van een bezoekersruimte

  Voor onze bewoners en familie hebben we een ruimte ingericht om bij elkaar op visite komen zonder risico van besmetting. Ondanks dat wij hopen dat deze ruimte zo spoedig mogelijk overbodig is, hopen wij dat wij hiermee kunnen bijdragen aan de behoefte van ouder en kind.

  Indien u een afspraak wilt maken kunt u uw voorkeur mailen naar cct@westenrijck.nl

  02-05-2020

 • 25-05-2020

  Versoepeling van maatregelen

  Vanaf 25 mei is op afspraak met de woning, waar de bewoner woont, weer bezoek mogelijk. Hiervoor geldt:

  – Alleen ouders (bij bewoners met gescheiden ouders maximaal 2 (stief) ouders behorende tot hetzelfde huishouden);
  – Maximaal 2 bezoekers op de woning;|
  – Maximale bezoektijd 60 minuten;
  – Vooraf met de woning van de bewoner een telefonische afspraak maken;
  – Verplichte triage (dus voor aanvang van het bezoek wordt u gevraagd of u corona gerelateerde sympromen heeft of te wel gezondheidscheck);
  – Bij binnenkomst verplicht gebruik maken van de desinfecterende gel bij ingang van de woning.

  Verder geldt nog steeds de bekende 1,50 meter afstand van het bezoek tot alle in de woning aanwezige personen.

  Voor alle overige onder pakket genoemde relaties van de bewoner blijft de mogelijkheid bestaan tot een afspraak te maken in de bezoekersruimte aan de Kerkweg 25a/b in Zuidland. Een afspraak kunt u hiervoor nog steeds maken via cct@westenrijck.nl.

  Vanaf 25 mei is het ook mogelijk dat bewoners, die nu thuis zijn, weer terug kunnen keren naar hun woning onder de volgende voorwaarden:

  – Niemand behorende tot huishouden van de bewoner “corona gerelateerde klachten” heeft;
  – Vooraf afspreken met de woning wanneer en hoe laat iemand terugkomt;
  – Verplichte triage van de bewoner;
  – Bij aankomst wordt bij de bewoner koorts gemeten;
  – Bewoner wordt door maximaal 1 van de ouders gebracht;
  – Eenmaal terug op de woning vallen de bewoners onder de bezoekregeling zoals hierboven   benoemd, hetgeen wel inhoudt dat tot 1 juli er geen thuisweekend zal plaatsvinden.

  Vanaf 25 mei is er ook de mogelijkheid dat de ambulante bewoners van Kreken 3 en Oranje, die ervoor gekozen hebben om af te zien van fysieke begeleiding, weer begeleiding kunnen krijgen op de wijze als voor de aanvang van de maatregelen. Dit houdt echter wel in dat ook zij zich nog steeds aan de inmiddels bekende hygiënemaatregelen moeten houden en de 1,50 afstand tot anderen (dus ook familie) moeten behouden. Alvorens de begeleiding wordt opgestart vindt er een triage en koortsmeting plaats.

 • 01-07-2020

  Versoepeling van maatregelen

  Einde van alle beperkende maatregelen opgelegd vanuit het CCT van Westenrijck.

  01-07-2020

Hieronder vindt u het archief aan e-mailberichten welke wij hebben verstuurd.

Heeft u naar aanleiding van de informatie op deze pagina nog vragen?

Neem gerust contact met ons op.